» Avaleht
 » Sisukord
 » Arhiiv
  »  MÄRTS 2011
  »  MAI 2011
  »  APRILL 2011
  »  JUUNI 2011
  »  JUULI 2011
  »  SEPTEMBER 2011
  »  OKTOOBER 2011
  »  NOVEMBER 2011
  »  DETSEMBER 2011
  »  JAANUAR 2012
  »  VEEBRUAR 2012
  »  MÄRTS 2012
    »  Kamina valik tuleb hoolikalt läbi mõelda
    »  Elektrituulikute uus tulek
    »  Lõika mõistlikult
    »  Ostame uue diivani!
    »  Parkett läikima!
  »  APRILL 2012
  »  MAI 2012
  »  JUUNI 2012
  »  JUULI 2012
  »  SEPTEMBER 2012
  »  OKTOOBER 2012
  »  NOVEMBER 2012
  »  Detsember 2012
  »  JAANUAR 2013
  »  VEEBRUAR 2013
  »  MÄRTS 2013
  »  APRILL 2013
  »  MAI 2013
  »  JUUNI 2013
  »  JUULI 2013
  »  September 2013
  »  OKTOOBER 2013
  »  NOVEMBER 2013
  »  DETSEMBER 2013
  »  JAANUAR 2014
  »  VEEBRUAR 2014
  »  MÄRTS 2014
  »  APRILL 2014
  »  MAI 2014
  »  JUUNI 2014
  »  JUULI 2014
  »  SEPTEMBER 2014
  »  OKTOOBER 2014
  »  NOVEMBER 2014
  »  DETSEMBER 2014
  »  JAANUAR 2015
  »  VEEBRUAR 2015
  »  MÄRTS 2015
  »  APRILL 2015
  »  MAI 2015
  »  JUUNI 2015
  »  JUULI 2015
  »  SEPTEMBER 2015
  »  OKTOOBER 2015
  »  NOVEMBER 2015
  »  DETSEMBER 2015
  »  JAANUAR 2016
  »  VEEBRUAR 2016
  »  MÄRTS 2016
 » Toimetus
 » Kampaaniad
 » Kodu&Ehitus
 » Kontakt
 » Tellimine
 » Reklaam

 

 
  Kamina valik tuleb hoolikalt läbi mõelda
   

Hõõguv kamin meie kodudes on väga armastatud – see pakub nii sooja kui silmailu. Mille järgi sobivat valida ning kuidas teha soojapidavamaks juba olemasolev küttekeha, seda tutvustab Kodusoe Grupi OÜ juhatuse liige, pottsepp-restauraator Mati Malm.

“Nii nagu kõikide otsuste langetamisel, mis puudutavad inimeste elamisega seonduvat, tuleb ka kamina valikul alustada omaenda elurütmi ja stiili analüüsiga,” on Mati Malmi esimene nõuanne. Ta soovitab ennekõike läbi mõelda, kui palju aega saab koduomanik planeerida kamina või kaminahju kütmise peale tulevikus.
Teisalt on vaja tähelepanu pöörata sellele, kui suur on küttevajadus ning kui suur osa sellest jääb plaanitava kamina kanda. Kolmas oluline küsimus: kas antud kütteseade on mõeldud elamisse, mida igapäevaselt kasutatakse, või hoopis määratud suvilasse, maakodusse, sauna jne.
Järgmine ning samas üks kõige olulisem etapp kamina soetamisel on tehnilise valmisoleku hindamine: kas on vaja midagi lammutada, paigaldada tuleohutusnõuetele vastavaid lisamaterjale vms.
“Oluline on ka kandvate konstruktsioonide tugevus. Eriti siis, kui kütteseade tuleb vahelae peale,” räägib spetsialist. “Kui valitakse tahkekütusel töötav kamin või kaminahi, siis on kindlasti vaja ära juhtida põlemisel tekkivad suitsugaasid. Seega tuleb alustada korstnast.”

Tahkekütusel töötavad kaminad
Kaminat või kaminahju valides tuleb endale kõigepealt selgeks teha nende toimimispõhimõtted ja otstarve, tõdeb Mati Malm. Üldiselt võib jagada tahkekütusel töötavad kaminad spetsialisti sõnul järgmiselt.
1. Avatud kaminad. See on kõige vanem ning levinum kaminatüüp maailmas. Avatud kaminad vajavad väga hea tõmbega korstnat, nende ehitamisel tuleb kindlasti pingsalt järgida kõiki füüsika- ja tuleohutusreegleid. Kuna tegu on madala kasuteguriga kütteseadmetega, tehakse neid viimasel ajal üha vähem. Põhiliselt on need kasutusel meeleolu loojatena. Nende ehitamisel tasub tähelepanelik olla avatud planeeringuga hoonetes-korterites, kus köögi sundventilatsioon jääb avatud kamina lähedusse. Avatud kamina sisu laotakse reeglina šamottkividest, veel võib panna malmist või terasest kaminasüdamikke. Välisviimistluses on kasutusel samad materjalid, mis teistelgi kaminatüüpidel.
2. Südamiku ja klaasuksega kaminad. Tehases malmist või katlaterasest toodetud paigaldusvalmis kaminasüdamikud, millega koos pakutakse sobivaid välisviimistlusdetaile, kuid millele saab tuleohutusnõudeid järgides ümber ehitada ka oma maitsele vastava ümbrise. Südamikud jagunevad klassikalisteks, šamottvooderdusega ning veesärgiga südamikeks. Viimati nimetatuid saab kasutada kas individuaalsete keskütteseadmetena või installeerida need juba olemasolevasse süsteemi. See on meil siiani kõige levinum kaminaliik.
3. Tehases toodetud valmiskaminad. Kamina südamik ja välisosa moodustavad ühtse terviku ning neid ei saa kasutada eraldi. Selles tootegrupis on levinuimad kompaktsed malmist või terasest kergkaminad, mida kutsutakse ka rahvakaminateks. Kallimad samal põhimõttel valmistatud kaminad on väljast viimistletud kas glasuurpottide või looduskiviga või emailitud metallist detailidega, lisaks veel krohv ning kombineeritud variandid. Selliste kaminate eelis on kiire paigaldus, täpne vastavus toote kirjeldusele.
4. Massiivkoldega kaminad. Kolded laob kohapeal meister šamottplaatidest ja -kividest või tellitakse juba tehases komplekteeritud šamottplaatidest kolle. Massiivkoldega kaminate lõõristik, milles suitsugaasid liiguvad, on lühem, võrreldes ahjude omaga.
5. Uue põlvkonna soojust salvestavad kaminasüsteemid. Need koosnevad tavaliselt tehases toodetud või käsitsi laotud kaminasüdamikust, millele on külge ühendatud keraamilistest moodulsalvestitest või vett kuumendav süsteem – selleks, et paremini ära kasutada puude põlemisel tekkinud soojusenergia. Ühe võimaliku versioonina kasutatakse ka malmist  lisasoojussalvesteid. Tavaliselt on sellistel kaminatel välisviimistluses kasutatav materjal samuti sooja salvestav.
6. Kaminahjud. Eestis ja põhjamaades nimetatakse niimoodi kütteseadet, mis omab ahju massi ja lõõristikku ning millele on lisatud reeglina klaasuks ja kaks siibrit, mis võimaldavad antud kütteseadet kasutada nii kamina kui ahjuna. Selliseid kaminahje, nn moodulahje saab osta tehases toodetuna. Väga palju tellitakse taolisi kütteseadmeid pottseppadelt käsitööna. Kesk-Euroopas nimetatakse kaminahjuks lisasoojussalvestitega kaminasüsteemi (kirjeldatud punktis 5).

Erikaminad

Eraldi klassifikatsiooni moodustavad:
1. Biokaminad, mis põlemisel kasutavad piiritust ega vaja korstnat. Biokamina südamiku saab väga edukalt paigaldada juba olemasolevasse kamina korpusesse või avatud kaminasse. Taoline kamin on valdavalt esteetilise elamuse saamiseks.
2. Gaasikaminad. Sooja toodab looduslik gaas ning reeglina on sellised küttekehad kasutusel Ühendkuningriikides, Mandri-Euroopas neid eriti ei kasutata. Sellistel kaminatel on vajalik äratõmbe olemasolu spetsiaalse korstna näol.
3. Elektrikaminad. Paljudele meenuvad kindlasti nõukogudeaegsed hulpiva valgusega plastkastid. Tänapäeva elektrikamin on korraliku teostuse ja välisviimistlusega soojaandja. Kuid pottsepafirmad taoliste kaminate paigaldusega ei tegele. Mati Malm teab välja tuua, et põhiline miinus – nagu ka teistel elektri peal töötavatel soojaandjatel – on nende kütmiseks kasutatava elektri pidevalt kallinev kWh hind.

Meeleoluks või soojuseks
Kui tehnilised eeltingimused (nt korstna valmisolek) elamispinnal loodud ja kütteseadmete põhitüübid põhjalikult selgeks tehtud, tuleb hakata valima.
Mati Malm: “Alustama peab sellest, kui pikka aega tahetakse kütteseadet kasutada. Juhul, kui tegu on mingi ajutise lahendusega, kus peamine kriteerium ruumide soojavajaduse katmine, võiks piirduda mõne odavama valmiskamina soetamisega. Siiski peab jälgima vajamineva soojahulga ning tootja poolt pakutava kokkusobimisega. Ka tasuks lähtuda vanarahva tarkusest, et ajutised lahendused kipuvad vahel kestma vägagi pikka aega. Valmiskamina saab osta ehituspoodidest, kaminasalongist või ka mõne pottsepafirma veebipoest. Pikemaajalise ning kestvama lahenduse puhul tuleb arvestada, et paigaldatav kütteseade peaks kasutuses olema vähemalt 20–40 aastat.”
Valides liiga lühiajalise ekspluatatsioonieaga seadmed ja materjalid, võidad küll ühekordselt teatud summa, kuid hiljem detaile osade kaupa välja vahetades kaotad tunduvalt enam. Kui rahakotiga nõu ära peetud, hakka kaaluma muid asju. Alusta tulevase kütteseadme funktsioonist.
Tee endale selgeks teha, mille jaoks on kaminat kõige enam tarvis.
* Meeleolu loomiseks. Siis piisab kas avatud või klaasuksega kergemast valmiskaminast või kaminasüdamikust, millele on ümber ehitatud dekoorosa. Viimase valik sõltub muu interjööri stiilist ning rahalistest võimalustest. Selle kategooria alla kuuluvad ka biokaminad. Kindlasti eraldub nendest natuke soojustki, kuid seda ei loeta muu kütte kõrvalt oluliseks.
* Annab ruumi lühiajaliselt lisasoojushulga, seda akumuleerimata.
Sellistel põhimõtetel on kaminaid ehitatud enamjaolt alates 1990. aastatest, mil sotsialismi lõppedes avanesid piirid ning hakkas toimima avatud majandus, mis võimaldas küttesüsteemide ehitamisel uute materjalide kasutuselevõtu. Valdavalt kasutatakse veidi massiivsemaid valmis- ja ja tehasesüdamikuga kaminaid ning käsitsi laotud kergema koldega kaminaid. Tehasesüdamikule saab juurde võtta veel sooja õhu jaotussüsteemi koos tarvikutega. Taolist kombinatsiooni pakuti Eesti turul algselt isegi põhikütteks. Paraku vajavad meie oludes kütteseadmed ikkagi sooja akumuleerimisvõimet. Vastasel juhul peab peres olema inimene, kes pidevalt puid koldesse juurde paneb. Äkksooja andjatena on sellised lahendused tõhusad, samuti saab nende toel hakkama lühiajaliste elektrikatkestuste või muude soojusavariide korral.
* Moodustab kogu küttesüsteemist kombineerituna ühe osa. Üha populaarsemaks muutuv tootegrupp. Siia alla kuuluvad kaminasüdamikud, millele lisatud keraamilised, veesärgiga või valurauast soojusakumulaatorid. Kes soovib, võib lasta ehitada šamottidest tehase- või käsitsi laotud koldele järele keraamilistest moodulitest või tellistest soemüüri. Meie turul pakutakse hetkel firmade Ortner, Cebud ja Wolfshöher mooduleid ning salvestavaid plaate.
Selle alalõigu alla mahuvad ka põhjamaades ja meil valmistatavad kergemad kaminahjud, mida tehakse kas looduslikust voolukivist (Tulikivi, Nunnauuni) või spetsiaalselt kokkusegatud ja 1600 °C juures põletatud croval-massist (Uunisepad, Ultimate Market, Warmauuni, Ahja Moodulahi), samuti käsitsi pottseppade laotud ning erinevate viimistlusmaterjalidega kaetud kütteseadmed.
Paljusid eespool loetletud tootegruppe annab omavahel kombineerida, ehitades näiteks croval-massist või laavakivist sisu ning kasutades välisviimistluses interjööri sobivaid materjale. Tavaliselt on selle klassi ahjud-kaminad kombineeritud kas tsentraalkütte, erinevate soojuspumpade või elekterküttega. Sobivad eriti hästi suvilatesse, maakodudesse ning muudesse elamistesse, mida köetakse ebakorrapäraselt.
* Leiab kasutust ruumide põhikütjana. Tegelikult saab eelmises alapunktis loetletud tooteid  kasutada pärast nende akumuleeriva massi suurendamist ka põhikütte allikana. Põhikütte puhul on üks olulisemaid näitajaid hetkevõimsuse korral salvestava massi suurus, millest sõltub kütmiskordade hulk ööpäevas. Tavatingimustes võiks see olla 1–2 korda. Abi- ja põhikütte seadmete valikul on enne kütteseadme hankimist väga oluline teha kindlaks ruumide soojavajadus ning alles siis langetada lõplik otsus. Kindlasti tuleb arvestada, et väga suurte köetavate pindade puhul on mõistlikum paigaldada kaks väiksemat kütteseadet. Tavaliselt on köetava pinna suurus märgitud ka valmistoote passi. Mati Malm soovitab kindlasti osta ca 20% varuga (vanade majade puhul isegi 30%) kamin või ahi. Näiteks kui kütteseadme passis antakse köetava pinna suuruseks kuni 80 m2, tasuks see osta ca 60–65 m2 suuruse pinna kütmiseks.
Kindlasti on parajalt palju neid inimesi, kes varasematel aegadel on lasknud ehitada avatud kamina või soetanud kaminasüdamikuga õhkküttekamina. Energia hinna tõus, kunagi tehtud ehituslikud konstruktsioonivead (eriti tuleohutuslikud) ja muutunud viimistlus- ning ehitusmaterjalid on paljud kaminaomanikud viinud küsimuseni: kas lammutada vana kütteseade täielikult või piirduda teatud elementide-konstruktsioonide uuendamisega. Kindlasti on enne otsuse langetamist vaja konsulteerida pottsepa või kaminameistriga.

Pikemalt loe ja vaata märtsi ajakirjast.Ühinenud Ajakirjad Tehnikamaailm Kodutohter